InspirationUddannelse

Hvad er Elearning?

E-læringsformen giver kursisten mulighed for at tage en uddannelse, selvom vedkommende bor i udlandet, er enlig forælder eller på anden måde har brug for en hverdag med stor fleksibilitet.

De studerende får opgaver og styrede læringsforløb gennem en læringsplatform og gennem undervisning og møder på fx Zoom med deres hold og deres medstuderende.

Som e-læringsstuderende studerer kursisten hjemme og får opgaver fra underviserne via Skolernes internetbaserede læringsplatforme.

Elearning er en læringsform, som stiller høje krav til kursistens selvstændighed og disciplin, men giver også kursisten fleksibilitet i tid og sted.

Denne læreringsform har skudt op i stort set alle uddannelsesbrancher i Danmark da behovet for Elearnings-muligheder er steget, formentlig pga. samfundets udvikling

Det er en læringsform som længe har været meget udbredt i store lande som USA, Rusland og England  pga. de lange afstande mellem kursister og uddannelsesinstitutioner og her er man måske også rent teknisk lidt længere fremme. At Danmark har været lidt forsinket i denne udvikling, skyldes nok landets lille størrelse, samt gode uddannelsesmuligheder, men nu er behovet afgørende stort for nye uddannelsesmuligheder.  

Indenfor massage, akupunktur, zoneterapi og andre komplementære behandlingsformer er det mest fagene i anatomi, fysiologi og sygdomslære som foregår som elearning mange steder. Mange mener at de praktiske eller primære håndværk/fag skal tages som klasseundervisning.

Under Covid pandamien har det dog presset skolerne til at lave online kurser i de primære fag som massage, zoneterapi og akupunktur fx.

Mange mener at den bedste undervisning i de primære fag (Massage, Zoneterapi og Akupunktur) det vil sige klasseundervisningen bør understøttes af eLearning, f.eks. kan det være smart at kunne gense tidligere lektioner, eller måske fremtidige, så kursisterne bliver bedre klædt på til den kommende undervisning. Dette kunne også være igennem opgaver eller quizzer. Dette er fremgangsmåden på Tengbjerg Sundhedsuddannelser.

Bliver e-læringsstuderende lige så dygtige til deres fag som andre studerende?

Ja. Både når vi ser på de studerendes gennemførsel af deres uddannelser og på deres karakterer, kan vi tydeligt se dette. (Professionshøjskolen Absalon 2018)

Der stilles lige så mange krav til de studerende for at opnå deres diplom på en e-læringsuddannelse som på de tilsvarende almindelige uddannelser.

Er frafaldet fra e-læringsuddannelserne større?

Vi ser ikke nogen tendenser i retning af, at frafaldet er hverken større eller mindre end på klassebaseret uddannelser. (Professionshøjskolen Absalon 2018)

Er e-læring fremtidens undervisningsform?

På Tengbjerg Sundhedsuddannelser mener vi, at ”blended learning” er fremtidens undervisningsform. Blended learning betyder, at vi blander de nyeste digitale læringsformer med tilstedeværelse og traditionelt projektarbejde og holdundervisning. F.eks. kan vores Sundhedsfaglig grunduddannelse i anatomi, fysiologi og sygdomslære tages på elearning.

Ved opstart i januar og august kan nye kursister på sundhedsfaglig grunduddannelse løbende følge massageuddannelsens anatomi og fysiologiundervisning gratis hver onsdag aften. Dette fordi vi gerne vil give kursisterne en god start og fordi vi gerne vil sætte kursisterne ind skolens E-læreringsplatform

Kursisterne skal være opmærksomme på at de forskellige brancheforeninger kan have forskellige optagelseskrav mht. Elearning, derfor tager skolen udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Vær også obs på at det stort set kun er de sundhedsfaglige fag, det kan tages på denne måde, det vil sige anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi og faget andre behandlingsformer. Den praktiske behandling vil i 95% tilfælde foregå som klasseundervisning. Vær obs på at i forhold til momsfritagelse skal faget klinikdrift tages som klasseundervisning. 

Tilmeld dig Massørnyt og få løbende spændende artikler om inspirerende metoder og modtag udfordrende quizzer, samt historier fra ind og udland.

Følg skolens Facebook side og find mere inspiration.

Følg skolen på Instagram og find mere inspiration.

Følg Dansk Massageforbund på LinkedIn og find mere inspiration.

Anatomi/fysiologi egner sig til Elearning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *