Uddannelser

Skolens uddannelser til massør, muskelterapeut, skadesterapeut, zoneterapeut og akupunktør er kurser der hører godt sammen. Undervisningen er meget intensiv og der vil være en del hjemmearbejde.

De færdige elever vil derfor have en enestående teoretisk og praktisk erfaring så det hurtigt bliver muligt at arbejde som massør, muskelterapeut, skadesterapeut og/eller akupunktør.

RAB Massøruddannelse
RAB er en forkortelse for Registreret Alternativ Behandler. Titlen “Registreret Alternativ Behandler” (RAB) er en beskyttet titel, der kun må anvendes, når man som behandler opfylder en række krav til uddannelse og god klinisk praksis. Titlen er et kvalitetsstempel der markedsfører dig med en vis garanti for uddannelse og kvalitet. RAB er et resultat af et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet.
Læs mere om RAB Massøruddannelsen her

Supervision
På alle kurser kommer eleverne ud til andre behandlere. Her vil de give den lærte behandling eller vise de lærte teknikker. Herefter bliver eleverne evalueret og vejledt i hvad der kunne gøres bedre.

Massørskolen har en database med disse evalueringssteder/personer. Eleven vælger selv hvem vedkommende vil besøge.

Denne supervision ligger ikke nødvendigvis i arbejdstiden. Mange evalueringspersoner har åbent om aften. Evalueringen er gratis.

For tiden har vi følgende uddannelser:

Massøruddannelsen med start onsdag 17. januar 2024
Sportsmassøruddannelse med start  onsdag den 17. januar 2024 (for begyndere) mandag den 15. april 2024 (for uddannede massører)
Muskelterapeutuddannelsen med start mandag 15. januar 2024.
Skadesterapeutuddannelse med start mandag den 30. oktober 2023.

Thai Yoga Massageuddannelse med start lørdag den 9. november 2024.
Akupunkturuddannelse med start mandag 26. august 2024.
Zoneterapiuddannelse med start mandag den 26. august 2024.
Sundhedsfaglig grunduddannelse (løbende start).
Master Class i Massageterapi, med start lørdag den 28. oktober 2023.

Uddannelser og kurser til halv pris (bruttolønsordninger) 
Der er flere og flere af vores kursister, som helt eller delvis får betalt deres kurser eller uddannelser af deres arbejdsgiver. Såfremt du ikke har denne mulighed, men er kurset eller uddannelsen relevant i forhold til dit arbejde, så er der måske mulighed for, at du selv kan købe kurset for cirka halv pris. Via en såkaldt bruttolønsordning kan din arbejdsgiver betale kurset eller uddannelsen mod at modregne dette i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for det halve. Du kan læse mere herom på www.skat.dk, og du er ligeledes velkommen til at ringe til os på tlf: 20 21 21 98 hvis du vil vide mere.

Samtykkeerklæring

Når eleven tilmelder sig Tengbjerg Massørskoles uddannelser giver eleven automatisk tilladelse til at indsamle og opbevare sine data til brug for skolens arbejde med eleven. De informationer skolen har om eleven kan eleven til enhver tid få at se. Dette er ikke personfølsomme oplysninger. Eleven kan til enhver tid efter uddannelsesforløbet og hvis alle kursusafgifter er blevet betalt bede om at skolen sletter alle oplysninger. Herudover giver eleven også automatisk tilladelse til skolen må sende nyhedsbreve løbende (eleven kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet)

Efter endt uddannelse

Efter endt uddannelse tilbyder skolen løbende gratis promoveringsmateriale til gavn for kursisternes egne klinikker. Vi gør meget ud af at hjælpe nyuddannede behandlere godt i gang. Desuden tilbyder skolen en masse gratis test/prøver/artikler/film til alle, så behandlerne kan holde deres færdigheder ved lige og lære nyt selvom de ikke er kursister mere på skolen.

Samarbejdspartner