Sundhedsfaglig grunduddannelse

Sundhedsfaglige grunduddannelse er på 410 timer i:

Anatomi (100 timer)
Fysiologi (100 timer)
Sygdomslære og Farmakologi (100 timer)
Psykologi (50 timer)
Klinikdrift og klinikvejledning (10 timer)
Orientering om andre behandlingsformer (50 timer)

 

Den Sundhedsfaglige grunduddannelse kan tages 100 % som E-learning eller som Blended learning det vil sige at kursisten kan modtage 275 undervisningslektioner på skolen (se program) De resterende 135 lektioner tages som Elearning.

Vi har løbende optagelse af studerende, så hvis du tilmelder dig i dag, kan du starte i morgen!

Mange ønsker selvfølgelig momsfritagelse i deres arbejde med alternativ behandling. Den Sundhedsfaglige grunduddannelse lever op til SKAT’s og Sundhedsstyrelsens uddannelseskrav og er RAB-godkendt af blandt andet brancheforeningen BFM og indeholder derfor de nødvendige lektioner og fag.

Hos os er fagligheden naturligvis i fokus og materialet er omfattende. Uddannelsen er delt op i mange moduler og eksamener, hvilket faktisk gør det nemmere og hurtigere at komme igennem uddannelsen.

Priser:

Elearning: 7500 kr. (5000 kr. hvis kursisten i forvejen går på skolen eller tidligere har gået på skolen)

Blended learning: 9500 kr. (7500 kr. hvis kursisten i forvejen går på skolen eller tidligere har gået på skolen)

Når du har betalt, får du tilsendt brugernavn og password i løbet af et par dage. Din adgang til skolens E-learning platform varer 12 måneder. Adgangen er kun til personligt brug og må ikke overdrages til andre. Du kan således ikke videresælge kurset. Materialet må ikke anvendes/vises i grupper og forsamlinger uden tilladelse fra skolen. Skulle det blive nødvendigt kan du forlænge adgangen for kr. 500,- pr. måned. Kurset kræver at kursisten har internetadgang og power point på sin computer.

Uddannelsens formål:

  1.  At opnå grundlæggende viden om kroppens virkning og funktion.
  2. At opnå grundlæggende viden om de mest almindelige sygdomme og lidelser, særligt i bevægeapparatet.
  3. At opnå et basalt kendskab til de mest anvendte lægemidler.
  4. At opnå et basalt kendskab til psykologi og andre ”alternative” behandlingsformer.
  5. Samlet set at opnå en sundhedsfaglig grundviden, der gør kursisten i stand til at forstå og tolke kroppens og psykens både normale og sygelige reaktioner. Således at kursisten på forsvarlig vis kan virke som selvstændig behandler, kende sine begrænsninger og dermed kunne sende klienterne videre til andre sundhedsprofessionelle, når det er nødvendigt. Samlet set er formålet også, at kursisten får et grundliggende kendskab til det fælles fagsprog, der gør det muligt at kommunikere og samarbejde med andre sundhedsprofessionelle.

Ved opstart i januar og august kan nye kursister på Sundhedsfaglig grunduddannelse løbende følge massageuddannelsens anatomi og fysiologiundervisning gratis hver onsdag aften. Kursister som har bestået massageuddannelsens pensum får merrit for disse lektioner. Kursister kan også løbende følge patologiundervisningen hver mandag aften forår og efterår (kun for kursister der tager den Blended learning). Kursister der har taget Skadesterapiuddannelsen får merrit for disse lektioner. Undervisning i klinikdrift og klinikvejledning finder også sted forår og efterår (vær obs. på at her kræver SKAT fremmødepligt). Dage og tidspunkter oplyses løbende. Faget, orientering om andre behandlingsformer finder også sted løbende. Dage og tidspunkter oplyses efter nærmer aftale. Vær obs på at enkelte af skolens videoer er på engelsk eller norsk.

Når kursisten har gennemgået alt pensum og bestået alle uddannelsens online-eksamener som foregår som multiple choice opgaver, afsluttes uddannelsen med en skriftlig eksamen ved personligt fremmøde på skolen. Tidspunktet for eksamen aftales individuelt mellem skolen og den enkelte kursist.

Sundhedsfaglig grunduddannelse har det samme omfang, intensitet og kvalitet, som tilsvarende kursusforløb ved personligt fremmøde. Dog kræver denne uddannelse at kursisten har stor selvdisciplin.

Tilmelding kan ske ved at udfylde nedenstående formular eller ved at kontakte skoleleder Jeppe Tengbjerg, Tlf: 20 21 21 98 eller på info@tengbjerg.dk

OBS! kursisterne skal være opmærksomme på at de forskellige brancheforeninger kan have forskellige optagelseskrav mht. Elearning, derfor tager skolen udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinier. Se muligheder for ekstra klasseundervisning under “Elevens side”

Læs mere om E-læring her

Tengbjerg Sundhedsuddannelser