E-læring – det fleksible studie

E-læringsuddannelserne på Tengbjerg Massør-, Zoneterapeut-og Akupunktørskole i Næstved.

På Tengbjerg Massør-, Zoneterapeut- og Akupunktørskole i Næstved kan du vælge at læse dit studie over internettet, som e-læring/blended learning, på alle studieretningerne: Massør, Zoneterapeut og Akupunktør. Dette omhandler dog kun fagene i de sundhedsfaglige fag (Anatomi, Fysiologi, Sygdomslære, Psykologi og faget orientering om andre behandlingsformer). Det praktiske fag (massage, zoneterapi eller akupunktur gøres som klasseundervisning)

Som e-læringsstuderende studerer du hjemme og får opgaver fra underviseren via Skolens internetbaserede læringsplatform. Kursisten får tilsendt login og password: Sundhedsfaglig grunduddannelse.

Du kan samtidigt have et tæt gruppesamarbejde med dine medstuderende via bl.a. Skype.

Fleksibilitet i tid og sted

Det er en læringsform, som stiller høje krav til din selvstændighed og disciplin.

E-læringsformen giver dig mulighed for at tage en uddannelse, selvom du bor i udlandet, er enlig forælder eller på anden måde har brug for en hverdag med stor fleksibilitet.

Fordelene ved e-learning og blended learning

Er det virkelig muligt at blive uddannet til fag som Massør, Zoneterapeut og Akupunktør hjemme fra?

Ja, det er muligt. Det er en type uddannelse, som vinder mere frem, og vi har på skolen rigtig gode erfaringer med e-læringsuddannelserne.

De studerende får opgaver og styrede læringsforløb gennem en læringsplatform og gennem møder på fx Skype med deres hold og deres medstuderende.

Vær obs på at det stort set kun er de sundhedsfaglige fag, det kan tages på denne måde, det vil sige anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi og faget andre behandlingsformer. Den praktiske behandling vil i 95% tilfælde foregå som klasseundervisning. Vær obs på at i forhold til momsfritagelse skal faget klinikdrift tages som klasseundervisning (her er E-læringskursisterne velkommen/skal deltage i denne undervisning på skolen, kursisterne er selv ansvarlige for at holde sig orienteret om hvornår denne undervisning foregår)

Bliver e-læringsstuderende lige så dygtige til deres fag som andre studerende?

Ja. Både når vi ser på de studerendes gennemførsel af deres uddannelser og på deres karakterer, kan vi tydeligt se dette.

Der stilles lige så mange krav til de studerende for at opnå deres diplom på en e-læringsuddannelse som på de tilsvarende almindelige uddannelser.

Er frafaldet fra e-læringsuddannelserne større?

Vi ser ikke nogen tendenser i retning af, at frafaldet er hverken større eller mindre end på klassebaseret uddannelser.

Er e-læring fremtidens undervisningsform?

På Tengbjerg Massør- og Akupunktørskolen mener vi, at ”blended learning” er fremtidens undervisningsform. Blended learning betyder, at vi blander de nyeste digitale læringsformer med tilstedeværelse og traditionelt projektarbejde og holdundervisning.

Det er Tengbjerg Massør-, Zoneterapeut og Akupunktørskolens vision at gøre dette på alle vores uddannelser gennem forskellige typer uddannelser til forskellige målgrupper.