Idrætscoaching uddannelse

Idrætscoaching uddannelse

Formål
Uddannelsens formål er at uddanne kursisterne til at bruge coaching og idrætspsykologi i deres daglige arbejde som træner, instruktør eller forældrer. Uddannelsen vil bestå af vekselvirkning mellem teori og praksis.

Det teoretiske niveau
Uddannelsen skal give kursisterne en indføring i, hvad det vil sige at anvende idrætschoaching, herunder hvordan idrætscoaching adskiller sig fra andre undervisningsformer og ledelsesstile.

Kursisten skal opnå bevisthed om coachingens fordele og ulemper, samt hvornår det er hensigtsmæssigt at coache, og hvornår det ikke er!!

Det praktiske niveau
Kursisten skal lære at bruge idrætscoaching som undervisningsmetode samt ledelsesmetode både:

  • På banen (dvs. i trænings- og kampsituationer) og
  • Udenfor banen (dvs. i forbindelse med udviklingssamtaler, målsætninger m.m.)

Underviser
Charlotte Dalsgaard, Konsulent i sportspsykologi, Cand. Scient. Idræt
Telefon: 61 67 66 21

Undervisningsdage:
Store Bededag kl. 09.00-13.00
Kristi himmelfartsdag kl. 09.00-13.00
2.pinsedag kl. 09.00-13.00
1 weekend i juni kl. 09.00-13.00 (Både lørdag og søndag)

Pris: 3000 kr

Tilmelding kan ske til skoleleder Jeppe Tengbjerg på tlf: 20 21 21 98 eller info@tengbjerg.dk