RAB-Massageuddannelse

For at opnår RAB-registrering og momsfritagelse skal massøren igennem skolens RAB-Massageuddannelse. Det vil sige gennemgå følgende kurser:

Den primære behandlingsform:
Massageuddannelsen (ca. 20 onsdage om aften) Pris: 11.500 kr.
Skadesterapeutuddannelsen (ca. 10 mandage om aften) Pris: 4.000 kr.
Muskelterapeutuddannelsen (ca. 10 mandage om aften) Pris: 4.000 kr.
Massageterapeutuddannelsen (4 weekender henover vinteren) Pris: 4.000 kr.

Sundhedsfaglig grunduddannelse:
Pris: 9.500 kr. Blended learning
Pris: 7.500 kr. Elearning

Anatomi
Fysiologi
Sygdomslære (patologi)
Farmakologi
Psykologi
Klinikdrift og klinikvejledning
Orientering om andre “alternative” behandlingsformer (f.eks. ledfrigørelse, muskelenergiteknik, fysioterapi og kiropraktik)

Det udvidet kursus tages som delvis undervisning, elearning, foredrag, gruppearbejde, fjernstudie og selvstudie. Kurset kan tages fuldstændig som fjernundervisning eller på skolen om mandagen eller om onsdagen. Kurset afsluttes med en skiftlig eksamen på skolen.

Den bedste uddannelse:

Som udgangspunkt bør kursisten starte med den almindelige massøruddannelse til 11.500 kr. I den forbindelse udarbejder massageskolen i samarbejde med kursisten en uddannelsesplan.

Skolen anbefaler at denne RAB-Massageuddannelse tages på et år (undervisning 2 x pr uge) eller over 2 år (undervisning 1 x pr uge).

Den samlet pris Pr. 1. september 2023 til momsfritaget og RAB-registreret massør er: 28.500 kr.

RAB-Akupunktøruddannelse eller Zoneterapeutuddannelse

Som uddannet akupunktør eller zoneterapeut kan man blive RAB-registreret via foreningen DAKOBE eller Dansk Behandlerforbund. Dette kræver skolens Akupunkturuddannelse eller Zoneterapiuddannelse, samt skolens Sundhedsfaglige grunduddannelse (anatomi, fysiologi m.m.)
Den samlet pris for dette er 24.000 kr.

RAB-Vedligeholdelse

Sundhedsstyrelsen stiller krav til efteruddannelse. Det er brancheforeningerne der styre antallet af lektioner. Derfor skal man være obs. på hvad den enkelte brancheforenings krav er. Som regel ligger kravet mellem 30-50 efteruddannelseslektioner inden for en 3årig periode. På skolen kan man nemt finde spændende efteruddannelsesmuligheder inden for massage, zoneterapi og akupunktur m.m. Ved at tage skolens Masterclass kan man få RAB-point i både zoneterapi, akupunktur og massage. Der er også mulighed for at modtage point via supervision.

Momsfritagelse

Skolen følger SKAT’s retningslinjer for med hensyn til timeantal og eksamensform.

Det primære fag (Akupunktur, Zoneterapi eller Massage) (250 lektioner, klasseundervisning). Eksamensform: Skriftligt og praktisk ved personligt fremmøde.

Anatomi/Fysiologi (200 lektioner, Blended learning). Eksamensformer: Online og skriftlig på skolen ved personligt fremmøde.

Sygdomslære (100 lektioner, Blended learning). Eksamensformer: Online og skriftlig ved personligt fremmøde på skolen.

Psykologi (50 lektioner, Blended learning). Eksamensformer: Online og skriftlig ved personligt fremmøde på skolen.

Orientering om andre behandlingsformer (50 lektioner, Blended learning). Eksamensformer: Online og skriftlig ved personligt fremmøde på skolen.

Klinikdrift (10 lektioner, klasseundervisning) Eksamensformer: Online og skriftlig ved personligt fremmøde på skolen.

Forklaring: Alle fag eksamineres enkeltvis og skriftligt på skolen. Kursisterne kommer ikke til de endelige skriftlige eksamener på skolen, hvis ikke de har gennemført uddannelsernes enkelte fag og bestået onlineeksamenerne.

Blended learning betyder delvis klasseundervisning og delvis e-learning.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Skolen.